Menadžment - dr Marko Ivaniš
Menadžment - dr Marko Ivaniš

Viša politehnička škola Beograd

 • 499 DIN
Otpornost materijala - Danilo Rašković
Otpornost materijala - Danilo Rašković

Izdanje: Građevinska knjiga

 • 699 DIN
Mehanika 2 - dr Natalija Naerlović-Veljković
Mehanika 2 - dr Natalija Naerlović-Veljković

Izdanje: Naučna knjiga Beograd

 • 699 DIN
Tehnička kibernetika - Milačić, Bojanić, Milačić
Tehnička kibernetika - Milačić, Bojanić, Milačić

Beograd, 1994.

 • 499 DIN
Hidraulika u brodogradnji i brodarstvu
Hidraulika u brodogradnji i brodarstvu

Hidraulika u brodogradnji i brodarstvu - održavanje mašina i opre...

 • 1.199 DIN
Upravljanje kvalitetom - Popović; Kamberović
Upravljanje kvalitetom - Popović; Kamberović

Izadnje: Naučna knjiga Beograd Knjiga je u super stanju.

 • 499 DIN
Tehnologija mašinogradnje 1 - Milisav Kalajdžić
Tehnologija mašinogradnje 1 - Milisav Kalajdžić

Mašinski fakultet

 • 999 DIN
Zbirka zadataka iz elektrotehnike - Muhamed Hajro
Zbirka zadataka iz elektrotehnike - Muhamed Hajro

Izdanje: Tehnička knjiga Beograd

 • 699 DIN
Zbirka rešenih zadataka iz tehničke akustike - Kurtović
Zbirka rešenih zadataka iz tehničke akustike - Kurtović

Naučna knjiga, Beograd

 • 699 DIN
Vuča vozova - Stanislav Šida
Vuča vozova - Stanislav Šida

Viša železnička škola Beograd

 • 499 DIN
Proizvodni sistemi jedan I - dr Vladimir R. Milačić
Proizvodni sistemi jedan I - dr Vladimir R. Milačić

Mašinski fakultet Beograd

 • 499 DIN
Građevinske mašine za zemljane radove - V. Marković
Građevinske mašine za zemljane radove - V. Marković

Naučna knjiga Beograd

 • 799 DIN
Otpornost materijala - dr inž. D. Rašković
Otpornost materijala - dr inž. D. Rašković

Građevinska knjiga, Beograd

 • 599 DIN
Zbirka zadataka iz teorijske mehanike - I. V. Meščerski
Zbirka zadataka iz teorijske mehanike - I. V. Meščerski

Knjiga je u pristojnom stanju.

 • 499 DIN
Kratki kurs teorijske mehanike - S. M. Targ
Kratki kurs teorijske mehanike - S. M. Targ

Knjiga je dosta očuvana, stanje 4/5.

 • 549 DIN
Proizvodni sistem II - V. R. Milačić
Proizvodni sistem II - V. R. Milačić

Knjiga je u super stanju.

 • 599 DIN
Организация баз данных в вычислительных системах
Организация баз данных в вычислительных системах

autor: Мартин Джеймс

 • 299 DIN
Zbirka zadataka iz mehanike i - Kinematika - Šikoparija
Zbirka zadataka iz mehanike i - Kinematika - Šikoparija

Naučna knjiga Beograd

 • 499 DIN