Operativna hirurgija Dragović
Operativna hirurgija Dragović

fototipsko izdanje vrlo dobro stanje , 30 x 21 , 1277 stran...

 • 2.500 DIN
Guča pola veka sabora trubača 1961 - 2010
Guča pola veka sabora trubača 1961 - 2010

odlično stanje , 31 x 22 , 448 strana

 • 2.500 DIN
Guča pola veka sabora trubača 1961 - 2010
Guča pola veka sabora trubača 1961 - 2010

odlično stanje , 31 x 22 , 448 strana

 • 2.500 DIN
Klinička anatomija drugo popunjeno izdanje Dimitrijević
Klinička anatomija drugo popunjeno izdanje Dimitrijević

vrlo dobro stanje , ima napisano ime i prezime na prvoj stranici...

 • 2.500 DIN
Kriminologija Đorđe Ignjatović
Kriminologija Đorđe Ignjatović

odlično stanje , 24 x 23 , 290 strana

 • 2.500 DIN
Hirurgija savremena dijagnostika i lečenje Dunphy Way
Hirurgija savremena dijagnostika i lečenje Dunphy Way

podvlačeno na par mesta inače dobro stanje , 26 x 20 , 1423...

 • 2.500 DIN
Psihološki tipovi Karl Gustav Jung
Psihološki tipovi Karl Gustav Jung

vrlo dobro stanje , 24 x 18 , 365 strana

 • 2.500 DIN
Svetlost joge Ajengar
Svetlost joge Ajengar

ima potpis inače odlično stanje , 23 x 18 , 443 strana

 • 2.500 DIN
Mehanika tla u inženjerskog praksi Najdanović Obradović
Mehanika tla u inženjerskog praksi Najdanović Obradović

dobro stanje , 23 x 17 , 468 strana

 • 2.500 DIN
Kod duše Džejms Hilman
Kod duše Džejms Hilman

knjiga je kao nova , 23 x 17 , 453 strana

 • 2.500 DIN
Uvod u statistiku Prem S . Mann + formule
Uvod u statistiku Prem S . Mann + formule

knjiga je kao nova , 25 x 22 , 770 strana

 • 2.500 DIN
Građevinska mašina Trbojević
Građevinska mašina Trbojević

dobro stanje , 23 x 17 , 362 strana

 • 2.500 DIN
Menadžment u zdravstvu Maksimović
Menadžment u zdravstvu Maksimović

knjiga je kao nova , 24 x 18 , 168 strana

 • 2.500 DIN
Principi ekonomije N . Gregori Mankju
Principi ekonomije N . Gregori Mankju

podvlačeno sa vidljivim znacima korišćenja , 24 x 22 , 836...

 • 2.500 DIN
Problemi u pedijatriji Zdravković Đorđević
Problemi u pedijatriji Zdravković Đorđević

knjiga je kao nova , 23 x 17 , 550 strana

 • 2.500 DIN
Problemi u pedijatriji Grupa autora
Problemi u pedijatriji Grupa autora

knjiga je kao nova , 24 x 18 , 524 strana

 • 2.500 DIN
Patogeneza i kliničke posledice Saša Grgov
Patogeneza i kliničke posledice Saša Grgov

ima potpis inače vrlo dobro stanje , 23 x 17 , 150 strana

 • 2.500 DIN
Problemi u pedijatriji Grupa autora 2006
Problemi u pedijatriji Grupa autora 2006

odlično stanje , 23 x 17 , 347 strana

 • 2.500 DIN