A šta sad ? Đakon Genadije Optinski
A šta sad ? Đakon Genadije Optinski

vrlo dobro stanje , 20 x 15 , 60 strana

 • 500 DIN
Naturalizam Radoslav Josimović
Naturalizam Radoslav Josimović

vrlo dobro stanje , 20 x 15 , 263 strana

 • 500 DIN
Matematika i estetika Ljubiša kocić
Matematika i estetika Ljubiša kocić

ima potpis inače vrlo dobro stanje , 18 x 13 , 192 strana

 • 1.500 DIN
Delo islam xxiv broj 7
Delo islam xxiv broj 7

dobro stanje , 21 x 16 , 147 strana

 • 1.000 DIN
Sve tajne masaže
Sve tajne masaže

lošije stanje ne fali stranice niti ispadaju , 16 x 12 , 15...

 • 200 DIN
Deutsch fur die reise
Deutsch fur die reise

dobro stanje , 18 x 12 , 160 strana

 • 300 DIN
Mudra žena Carter Sokol
Mudra žena Carter Sokol

dobro stanje , 16 x 12 , 126 strana

 • 300 DIN
Nacrtna geometrija Novaković
Nacrtna geometrija Novaković

dobro stanje , 29 x 21 , 141 strana

 • 800 DIN
Tuberkuloza pluća Grujić
Tuberkuloza pluća Grujić

odlično stanje , 24 x 18 , 630 strana

 • 2.000 DIN
Temelji fiziologije čovjeka Guyton
Temelji fiziologije čovjeka Guyton

vrlo dobro stanje , 25 x 19 , 853 strana

 • 2.000 DIN
The traveller Returns Patricia Wentworth
The traveller Returns Patricia Wentworth

dobro stanje , 17 x 12 , 192 strana

 • 200 DIN
Tom Klensi
Tom Klensi

dobro stanje , 20 x 14 , 510 strana

 • 500 DIN
Mrs Mcgintys dead Agatha Christie
Mrs Mcgintys dead Agatha Christie

korica malo oštećena inače dobro stanje ne fale stranice niti isp...

 • 200 DIN
Milan Đoković izabrane drame
Milan Đoković izabrane drame

dobro stanje , 19 x 14 , 576 strana

 • 800 DIN
Uputstva za sastav opisa pojedinih vrsta Todorović
Uputstva za sastav opisa pojedinih vrsta Todorović

vrlo dobro stanje , 24 x 18 , 78 strana

 • 1.200 DIN
Zaštitne mjere i tehnički propisi u građevinarstvu
Zaštitne mjere i tehnički propisi u građevinarstvu

dobro stanje , 24 x 18 , 170 strana

 • 800 DIN
Geodetska gravimetrija Vukotić
Geodetska gravimetrija Vukotić

vrlo dobro stanje , 24 x 18 , 295 strana

 • 2.000 DIN
Geodetska metrologija Milosavljević
Geodetska metrologija Milosavljević

Podvlačeno inače vrlo dobro stanje , 23 x 17 , 284 strana

 • 1.500 DIN