Elementi više matematike I deo Miličić
Elementi više matematike I deo Miličić

dobro stanje , 24 x 17 cm , 257 strana

 • 700 DIN
Priručnik za polaganje prijemnog ispita
Priručnik za polaganje prijemnog ispita

popunjavana sa početka posle čista , dobro stanje , 24 x 17 cm...

 • 700 DIN
Kvantitativne metode Žižović Nikolić
Kvantitativne metode Žižović Nikolić

dobro stanje , 24 x 17 cm , 294 strane

 • 500 DIN
Osnovi tehnološkog projektovanja Jovanović Jovanović
Osnovi tehnološkog projektovanja Jovanović Jovanović

dobro stanje , 24 x 17 cm , 185 strana

 • 600 DIN
Marketing usluga Bateson Hoffman
Marketing usluga Bateson Hoffman

dobro stanje , 24 x 17 cm , 463 strane

 • 700 DIN
Matematika sa zbirkom Ivana Kovačević
Matematika sa zbirkom Ivana Kovačević

dobro stanje , 24 x 17 cm , 375 strana

 • 400 DIN
Kvantitativne metode Žižović Nikolić
Kvantitativne metode Žižović Nikolić

dobro stanje , 24 x 17 cm , 294 strane

 • 500 DIN
Nacionalna ekonomija Devetaković Gavrilović Rikalović
Nacionalna ekonomija Devetaković Gavrilović Rikalović

dobro stanje , 24 x 17 cm , 395 strana

 • 600 DIN
Osnovi makroekonomije primeri Jakšić Fabris Praščević
Osnovi makroekonomije primeri Jakšić Fabris Praščević

vrlo dobro stanje , 23 x 17 cm , 326 strana

 • 500 DIN
Upravljačko računovodstvo zbirka Malinić Milićević
Upravljačko računovodstvo zbirka Malinić Milićević

dobro stanje , 24 x 17 cm

 • 500 DIN
Finansijski menadžment Nenad Vunjak
Finansijski menadžment Nenad Vunjak

dobro stanje , 24 x 17 cm , 713 strana

 • 500 DIN
Socijalnopatološke pojave Jevtović Milašinović
Socijalnopatološke pojave Jevtović Milašinović

dobro stanje , 24 x 17 cm , 159 strana

 • 500 DIN
Uvod u pravo Zekavica Živković
Uvod u pravo Zekavica Živković

dobro stanje , 24 x 17 cm , 342 strane

 • 800 DIN
Menadžment u saobraćaju
Menadžment u saobraćaju

dobro stanje , 24 x 17 cm , 256 strana

 • 700 DIN
Upravljanje projektom Petar Jovanović
Upravljanje projektom Petar Jovanović

dobro stanje , 24 x 17 cm , 314 strana

 • 500 DIN
Pokret Draže Mihailovića i nemačka špijunaža Nikolić
Pokret Draže Mihailovića i nemačka špijunaža Nikolić

ima posvetu na predlistu inače vrlo dobro stanje , 24 x 17 cm...

 • 1.400 DIN
Novi engleski bez muke Assimil
Novi engleski bez muke Assimil

vrlo dobro stanje , 18 x 12 cm, 578 strana

 • 500 DIN
Osnovi sociologije Vukićević Džuverović
Osnovi sociologije Vukićević Džuverović

vrlo dobro stanje , 24 x 17 cm , 169 strana

 • 500 DIN