Naučni sastanak Slavista 35/2 2006
Naučni sastanak Slavista 35/2 2006

vrlo dobro stanje , 23 x 17 , 500 strana

 • 800 DIN
Naučni sastanak Slavista 38/1 2009
Naučni sastanak Slavista 38/1 2009

dobro stanje , 23 x 17 , 400 strana

 • 800 DIN
Ogledi o srpskim pesnicima Novica Petković
Ogledi o srpskim pesnicima Novica Petković

vrlo dobro stanje , 23 x 17 , 250 strana

 • 1.000 DIN
Naučni sastanak Slavista 44/2 2015
Naučni sastanak Slavista 44/2 2015

vrlo dobro stanje , 23 x 17 , 610 strana

 • 800 DIN
VIZANTIJSKA FILOZOFIJA, Vasilije Tatakis
VIZANTIJSKA FILOZOFIJA, Vasilije Tatakis

vrlo dobro stanje , 20 x 15 , 456 strana

 • 1.200 DIN
Republički zimski seminar 2016
Republički zimski seminar 2016

dobro stanje , 20 x 13 , 140 strana

 • 500 DIN
Kontrastivna jezička istraživanja Zbornik radova 1998
Kontrastivna jezička istraživanja Zbornik radova 1998

dobro stanje , 23 x 17 , 382 strana

 • 700 DIN
SAVREMENO IZUČAVANJE SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
SAVREMENO IZUČAVANJE SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

dobro stanje , 23 x 17 , 140 strana

 • 700 DIN
SRPSKA PROZA DANAS - KULTURNA I DUHOVNA ISTORIJA HERCEG
SRPSKA PROZA DANAS - KULTURNA I DUHOVNA ISTORIJA HERCEG

dobro stanje , 24 x 18 , 773 strana

 • 1.000 DIN
Zbornik instituta za srpski jezik sanu I
Zbornik instituta za srpski jezik sanu I

dobro stanje , 23 x 17 , 665 strana

 • 1.000 DIN
Etimološki rečnik srpskog jezika 2
Etimološki rečnik srpskog jezika 2

dobro stanje , 23 x 17 , 288 strana

 • 800 DIN
Naš jezik XXXIV 1-2 2001
Naš jezik XXXIV 1-2 2001

dobro stanje , 22 x 16 , 172 strana

 • 600 DIN
Godišnjak XXIII za srpski jezik i književnost broj 10
Godišnjak XXIII za srpski jezik i književnost broj 10

vrlo dobro stanje , 23 x 17 , 520 strana

 • 600 DIN
Južnoslovenski filolog XXV Stevanović 1961-1962
Južnoslovenski filolog XXV Stevanović 1961-1962

dobro stanje , 24 x 18 , 593 strana

 • 600 DIN
Naučni sastanak Slavista 31/1 2003
Naučni sastanak Slavista 31/1 2003

dobro stanje , 23 x 17 , 288 strana

 • 600 DIN
Naš jezik XLIV 1-2 i 3-4 2013
Naš jezik XLIV 1-2 i 3-4 2013

vrlo dobro stanje , 23 x 17 ,

 • 1.000 DIN
Naš jezik XLV 3-4 2014
Naš jezik XLV 3-4 2014

vrlo dobro stanje , 23 x 17 , 146 strana

 • 600 DIN
Naš jezik XLVII 1-2 2016
Naš jezik XLVII 1-2 2016

vrlo dobro stanje , 23 x 17 , 128 strana

 • 600 DIN