Industrijska organizacija Oz Šaj teorija i primene
Industrijska organizacija Oz Šaj teorija i primene

dobro stanje , 24 x 18 , 470 strana

 • 1.000 DIN
Uvod u statistiku Mann+statističke tablice
Uvod u statistiku Mann+statističke tablice

dobro stanje , 25 x 22 , 800 strana

 • 3.000 DIN
Međunarodna ekonomija Dominik Salvatore
Međunarodna ekonomija Dominik Salvatore

dobro stanje , 23 x 21 , 730 strana

 • 2.000 DIN
Osnove verovatnoće Nahod Vuković
Osnove verovatnoće Nahod Vuković

podvlačeno sa vidljvim znacima korišćenja , 23 x 17 , 380 s...

 • 1.000 DIN
Menadžment inovacija Jakšič Marinković Petković
Menadžment inovacija Jakšič Marinković Petković

podvlačeno na par mesta inače dobro stanje , 23 x 17 , 320...

 • 1.000 DIN
Statističko zaključivanje Nahod Vukovič FON
Statističko zaključivanje Nahod Vukovič FON

podvlačeno sa vidljvim znacima korišćenja , 23 x 17 , 462 s...

 • 1.200 DIN
Reading texts short english grammar book Matić
Reading texts short english grammar book Matić

vrlo dobro stanje , 23 x 17 , 260 strana

 • 800 DIN
Organize your english Jakić Anđelković Novaković
Organize your english Jakić Anđelković Novaković

podvlačeno sa vidljvim znacima korišćenja , 23 x 17 , 256 s...

 • 700 DIN
Ekonomika preduzeća Kisić Jovanović
Ekonomika preduzeća Kisić Jovanović

podvlačeno sa vidljvim znacima korišćenja , 23 x 17 , 310 s...

 • 1.000 DIN
Ekonomija Pušara Paspalj
Ekonomija Pušara Paspalj

podvlačeno sa vidljvim znacima korišćenja , 23 x 17 , 380 s...

 • 1.000 DIN
Menadžment Ranđić Lekič
Menadžment Ranđić Lekič

dobro stanje , 23 x 17 , 390 strana

 • 700 DIN
Poslovna informatika Rade Stankić
Poslovna informatika Rade Stankić

podvlačena sa vidljvim znacima korišćenja , 23 x 17 , 396 s...

 • 1.200 DIN
Finansijski menadžment Joksimović Benković
Finansijski menadžment Joksimović Benković

podvlačeno sa vidljvim znacima korišćenja , 24 x 19 , 500 s...

 • 1.200 DIN
English grammar for economists Silaški Đurović 2
English grammar for economists Silaški Đurović 2

vrlo dobro stanje , 28 x 20 , 111 strana

 • 700 DIN
Osnovi ekonomije Zoran Milenković
Osnovi ekonomije Zoran Milenković

dobro stanje , 23 x 17 , 267 strana

 • 1.000 DIN
Statistika u turističkom poslovanju Đolević Leković
Statistika u turističkom poslovanju Đolević Leković

dobro stanje , 23 x 17 , 250 strana

 • 1.000 DIN
Statističko zaključivanje Nahod Vukovič FON
Statističko zaključivanje Nahod Vukovič FON

podvlačeno sa vidljvim znacima korišćenja , 23 x 17 , 470 s...

 • 1.000 DIN
REŠENI ZADACI IZ STATISTIKE Bulajić Vukmirović
REŠENI ZADACI IZ STATISTIKE Bulajić Vukmirović

podvlačeno sa vidljvim znacima korišćenja , 23 x 17 , 180 s...

 • 700 DIN