Preduzetništvo Dr Pero Petrović
Preduzetništvo Dr Pero Petrović

Knjiga je u dobrom stanju 24 x 17 cm

 • 1.200 DIN
Geodezija Kontić
Geodezija Kontić

Knjiga je u dobrom stanju 24 x 17 cm

 • 1.200 DIN
Mehanika tla Maksimović
Mehanika tla Maksimović

Knjiga je u dobrom stanju 24 x 17 cm podvlačena cela običnom olov...

 • 1.200 DIN
Obuka za predavače početnog nivoa obuke Grabovoi
Obuka za predavače početnog nivoa obuke Grabovoi

Knjiga je u dobrom stanju 21 x 13 cm

 • 1.200 DIN
Hirurgija centralnog nervnog sistema
Hirurgija centralnog nervnog sistema

Knjiga je u dobrom stanju 27 x 19 cm

 • 1.200 DIN
Putovanje duša Majkl Njutn
Putovanje duša Majkl Njutn

Knjiga je u dobrom stanju 22 x 15 cm

 • 1.200 DIN
Pioniri Jugoslavije
Pioniri Jugoslavije

Knjiga je u dobrom stsanju 25 x 28 cm

 • 1.200 DIN
Sloboda ljubav i akcija Jiddu Krishnamurti
Sloboda ljubav i akcija Jiddu Krishnamurti

Knjiga je u dobrom stanju 17 x 10 cm

 • 1.200 DIN
Arhitektura priobalja
Arhitektura priobalja

dobro stanje , 24 x 17 cm , 97 strana

 • 1.200 DIN
Viaggio in Serbia strade , ferrovie , via fluviali
Viaggio in Serbia strade , ferrovie , via fluviali

vrlo dobro stanje , 21 x 15 cm , 592 strane

 • 1.200 DIN
Bali and lombok
Bali and lombok

Knjiga je u dobrom stanju 19 x 13 cm

 • 1.200 DIN
Svetozar Marković Jovan Skerlić
Svetozar Marković Jovan Skerlić

dosta dobro stanje , ne fale stranice niti ispadaju , naravno knj...

 • 1.200 DIN
Industrijski objekti Desimir P . Dančević
Industrijski objekti Desimir P . Dančević

dobro stanje , 24 x 17 cm , 301 strana

 • 1.200 DIN
Industrijsko građenje primjenom prefabrikata
Industrijsko građenje primjenom prefabrikata

vrlo dobro stanje , 24 x 17 cm , 336 + strana

 • 1.200 DIN
Montažni objekti
Montažni objekti

dobro stanje , 21 x 30 cm , oko 100 strana

 • 1.200 DIN
Čelične konstrukcije zgrada Petar Micić
Čelične konstrukcije zgrada Petar Micić

Knjiga je u dobrom stanju 24 x 17 cm

 • 1.200 DIN
Armirano betonske konstrukcije Sahnovski
Armirano betonske konstrukcije Sahnovski

Knjiga je u dobrom stanju 24 x 17 cm

 • 1.200 DIN
Traktat o slikarstvu Leonardo Da Vinči
Traktat o slikarstvu Leonardo Da Vinči

Knjiga je u dobrom stanju 23 x 17 cm

 • 1.200 DIN