Metodi statističke analize - Bošković, Dragutinović
Metodi statističke analize - Bošković, Dragutinović

Zbirka rešenih zadataka

 • 499 DIN
Razvoj ekonomske misli - primeri i testovi - Jakšić
Razvoj ekonomske misli - primeri i testovi - Jakšić

autori: Jakšić, Dimitrijević

 • 499 DIN
Zbirka zadataka iz Matematike - Boričić, Ivović, Spasić
Zbirka zadataka iz Matematike - Boričić, Ivović, Spasić

ekof.bg

 • 499 DIN
Analiza poslovanja - Samardžić, Andžić
Analiza poslovanja - Samardžić, Andžić

Beogradska poslovna škola.

 • 499 DIN
Upravno pravo - Vučičević, Bjelić
Upravno pravo - Vučičević, Bjelić

Knjiga je u super stanju. Beogradska poslovna škola.

 • 499 DIN
Osnovi krivičnog prava i krivničnog postupka - Đurović
Osnovi krivičnog prava i krivničnog postupka - Đurović

Beogradska poslovna škola.

 • 499 DIN
Praktična nastava i stručna praksa studenata u funkciji
Praktična nastava i stručna praksa studenata u funkciji

Knjiga je u super stanju. Beogradska poslovna škola.

 • 499 DIN
Marketing istraživanja - Marđokić, Tomić
Marketing istraživanja - Marđokić, Tomić

Visoka poslovna škola.

 • 499 DIN
Informacije i komunikacije - Todorović, Knežević
Informacije i komunikacije - Todorović, Knežević

Super stanje. Beogradska poslovna škola. Beograd 2007.

 • 249 DIN
Informacione tehnologije - Todorović, Ćosić
Informacione tehnologije - Todorović, Ćosić

Stanje knjige se vidi sa slika.

 • 499 DIN
Trgovačko preduzezništvo - Dragoslav Jokić
Trgovačko preduzezništvo - Dragoslav Jokić

Tiraž: 1000

 • 499 DIN
Platni bilans i devizni kurs - dr Dragan Milićević
Platni bilans i devizni kurs - dr Dragan Milićević

Institut za ekonomsku diplomu Beograd, 2006.

 • 499 DIN
Menadžment kvaliteta - Ranđić, Antić
Menadžment kvaliteta - Ranđić, Antić

Beogradska poslovna škola; Knjiga je u super stanju.

 • 499 DIN
Upravljanje kvalitetom - Ranđić, Isailović
Upravljanje kvalitetom - Ranđić, Isailović

Beogradska poslovna škola; Knjiga je u super stanju.

 • 499 DIN
Računovodstvo - Samardžić, Medojević
Računovodstvo - Samardžić, Medojević

Beogradska poslovna škola; Knjiga je u super stanju.

 • 499 DIN
Preduzetništvo novog doba - Jokić, Panić, Mikić
Preduzetništvo novog doba - Jokić, Panić, Mikić

Beogradska poslovna škola; Knjiga je u super stanju.

 • 499 DIN
Trgovačko preduzetništvo - Dragoslav Jokić
Trgovačko preduzetništvo - Dragoslav Jokić

Beograd, 2001. godine

 • 499 DIN
Marketing - Rade Kancir
Marketing - Rade Kancir

Beogradska poslovna škola; Knjiga je u super stanju.

 • 499 DIN