Tehnologija mašinogradnje 1 - Milisav Kalajdžić
Tehnologija mašinogradnje 1 - Milisav Kalajdžić

Mašinski fakultet

 • 999 DIN
Zbirka zadataka iz elektrotehnike - Muhamed Hajro
Zbirka zadataka iz elektrotehnike - Muhamed Hajro

Izdanje: Tehnička knjiga Beograd

 • 699 DIN
Zbirka rešenih zadataka iz tehničke akustike - Kurtović
Zbirka rešenih zadataka iz tehničke akustike - Kurtović

Naučna knjiga, Beograd

 • 699 DIN
Vuča vozova - Stanislav Šida
Vuča vozova - Stanislav Šida

Viša železnička škola Beograd

 • 499 DIN
Proizvodni sistemi jedan I - dr Vladimir R. Milačić
Proizvodni sistemi jedan I - dr Vladimir R. Milačić

Mašinski fakultet Beograd

 • 499 DIN
Građevinske mašine za zemljane radove - V. Marković
Građevinske mašine za zemljane radove - V. Marković

Naučna knjiga Beograd

 • 799 DIN
Otpornost materijala - dr inž. D. Rašković
Otpornost materijala - dr inž. D. Rašković

Građevinska knjiga, Beograd

 • 599 DIN
Zbirka zadataka iz teorijske mehanike - I. V. Meščerski
Zbirka zadataka iz teorijske mehanike - I. V. Meščerski

Knjiga je u pristojnom stanju.

 • 499 DIN
Kratki kurs teorijske mehanike - S. M. Targ
Kratki kurs teorijske mehanike - S. M. Targ

Knjiga je dosta očuvana, stanje 4/5.

 • 549 DIN
Proizvodni sistem II - V. R. Milačić
Proizvodni sistem II - V. R. Milačić

Knjiga je u super stanju.

 • 599 DIN
Организация баз данных в вычислительных системах
Организация баз данных в вычислительных системах

autor: Мартин Джеймс

 • 299 DIN
Zbirka zadataka iz mehanike i - Kinematika - Šikoparija
Zbirka zadataka iz mehanike i - Kinematika - Šikoparija

Naučna knjiga Beograd

 • 499 DIN
Mehanika I - Natalija Naerlović-Veljković
Mehanika I - Natalija Naerlović-Veljković

Stanje knjige 4-.

 • 599 DIN
Pomoćni pribori - Vladimir Šolaja
Pomoćni pribori - Vladimir Šolaja

Mašinski fakultet Beograd Knjiga je u super stanju.

 • 499 DIN
Metodi statističke analize - radni materijal
Metodi statističke analize - radni materijal

Knjiga je u super stanju.

 • 499 DIN
Osnovi statičke analize - Njegić, Žižić, Lovrić, Pavlič
Osnovi statičke analize - Njegić, Žižić, Lovrić, Pavlič

>> Savremena administracija <<

 • 499 DIN
Mašinski elementi - I sveska opšti deo- Slobodan Veriga
Mašinski elementi - I sveska opšti deo- Slobodan Veriga

Mašinski fakultet Beograd

 • 499 DIN
Mašinska obrada - Stanić, Nikolić, Jovanović, Gajović
Mašinska obrada - Stanić, Nikolić, Jovanović, Gajović

Knjiga je dosta očuvana.

 • 1.499 DIN