Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike - Božilović
Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike - Božilović

Autor: Božilović, Spasojević, Božilović

 • 999 DIN
Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike - Božilović
Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike - Božilović

Izdanje: Naučna knjiga Beograd

 • 499 DIN
Osnovi telekomunikacija - Stojanović, Dukić, Petrović
Osnovi telekomunikacija - Stojanović, Dukić, Petrović

Knjiga je u pristojnom stanju.

 • 999 DIN
Priručnik za laboratorijske vežbe iz osnova elektrotehn
Priručnik za laboratorijske vežbe iz osnova elektrotehn

Priručnik za laboratorijske vežbe iz osnova elektrotehnike - Radm...

 • 299 DIN
Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz osnova elektrotehni
Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz osnova elektrotehni

Zbirka rešenih ispitnih zadataka iz osnova elektrotehnike II deo

 • 499 DIN
Osnovi elektrotehike 1 - dr Branko Popović
Osnovi elektrotehike 1 - dr Branko Popović

Izadnje: Nauka

 • 999 DIN
Gromobranske instalacije - Mihajlo Krstić
Gromobranske instalacije - Mihajlo Krstić

Izdanje: Tehnička knjiga

 • 1.499 DIN
Zadaci iz osnova elektrotehnike - Gradimir Božilović
Zadaci iz osnova elektrotehnike - Gradimir Božilović

Izdanje: Naučna knjiga Beograd

 • 499 DIN
Elektrotehnika II deo - Zoran S. Bojković
Elektrotehnika II deo - Zoran S. Bojković

Saobraćajni fakulet Beograd

 • 499 DIN
Otpornost materijala - Danilo Rašković
Otpornost materijala - Danilo Rašković

Izdanje: Građevinska knjiga

 • 799 DIN
Tramvajska pruga - dr Božidar Milošević
Tramvajska pruga - dr Božidar Milošević

Saobraćajni fakulet Beograd

 • 499 DIN
Menadžment - dr Marko Ivaniš
Menadžment - dr Marko Ivaniš

Viša politehnička škola Beograd

 • 499 DIN
Otpornost materijala - Danilo Rašković
Otpornost materijala - Danilo Rašković

Izdanje: Građevinska knjiga

 • 699 DIN
Mehanika 2 - dr Natalija Naerlović-Veljković
Mehanika 2 - dr Natalija Naerlović-Veljković

Izdanje: Naučna knjiga Beograd

 • 699 DIN
Tehnička kibernetika - Milačić, Bojanić, Milačić
Tehnička kibernetika - Milačić, Bojanić, Milačić

Beograd, 1994.

 • 499 DIN
Hidraulika u brodogradnji i brodarstvu
Hidraulika u brodogradnji i brodarstvu

Hidraulika u brodogradnji i brodarstvu - održavanje mašina i opre...

 • 1.199 DIN
Upravljanje kvalitetom - Popović; Kamberović
Upravljanje kvalitetom - Popović; Kamberović

Izadnje: Naučna knjiga Beograd Knjiga je u super stanju.

 • 499 DIN
Tehnologija mašinogradnje 1 - Milisav Kalajdžić
Tehnologija mašinogradnje 1 - Milisav Kalajdžić

Mašinski fakultet

 • 999 DIN