Otpornost materijala - dr inž. Vlatko Brčić
Otpornost materijala - dr inž. Vlatko Brčić

Građevinski fakultet

 • 999 DIN
Zbirka zadataka toplotne tehnološke operacije - Tasić
Zbirka zadataka toplotne tehnološke operacije - Tasić

TMF

 • 599 DIN
Zbirka zadataka iz audiotehnike - Husnija Š. Kurtović
Zbirka zadataka iz audiotehnike - Husnija Š. Kurtović

Naučna knjiga, Beograd

 • 599 DIN
Statika građevinskih konstrukcija II deo - Đorđević
Statika građevinskih konstrukcija II deo - Đorđević

Statika građevinskih konstrukcija II deo - inž. Kosta Đorđević

 • 499 DIN
Zbirka zadataka iz Mehanike tla Stojadinović Cvetković
Zbirka zadataka iz Mehanike tla Stojadinović Cvetković

Građevinski fakultet u Beogradu

 • 499 DIN
Tehnička fizika - Veljko Georgijević
Tehnička fizika - Veljko Georgijević

Građevinski fakultet

 • 699 DIN
Otpornost materijala - Milorad Milovanović Nina Anđelić
Otpornost materijala - Milorad Milovanović Nina Anđelić

Mašinski fakultet Beograd

 • 699 DIN
Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike - Božilović
Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike - Božilović

Elektromagnetizam i naizmenične struje.

 • 999 DIN
Teorija prepoznavanja inženjerskih sistema - Milačić
Teorija prepoznavanja inženjerskih sistema - Milačić

Mašinski fakultet u Beogradu

 • 549 DIN
Praktična spektroskopija - Harrison, Lord i Loofbourow
Praktična spektroskopija - Harrison, Lord i Loofbourow

Naučna knjiga, Beograd

 • 1.499 DIN
Osnovi televizijske tehnike - Branislav Nastić
Osnovi televizijske tehnike - Branislav Nastić

Naučna knjiga, Beograd

 • 999 DIN
Principi operativnih sistema - Per Brinch Hansen
Principi operativnih sistema - Per Brinch Hansen

Naučna knjiga, Beograd. Super stanje.

 • 899 DIN
Tranzicija i tehnologija - Slobodan Pokrajac
Tranzicija i tehnologija - Slobodan Pokrajac

Knjiga je korišćena.

 • 399 DIN
C ++ - Marko Bačić
C ++ - Marko Bačić

C ++ tehnike programiranja - tehnička knjiga. Odlično stanje.

 • 1.199 DIN
Zbirka propisa u elektrotehnici tom II - Dotlić;
Zbirka propisa u elektrotehnici tom II - Dotlić;

Zbirka propisa u elektrotehnici tom II sa upustvima i primerima....

 • 699 DIN
Sinteza električnih mreža - Radoslav Horvat
Sinteza električnih mreža - Radoslav Horvat

Naučna knjiga, Beograd

 • 699 DIN
Proračun tranzistorskih kola digitalnih računara
Proračun tranzistorskih kola digitalnih računara

autor: Abraham Presman

 • 999 DIN
Zbirka zadatka iz osnova elektrotehnike - Božilović
Zbirka zadatka iz osnova elektrotehnike - Božilović

autori: Božilović, Spasojević, Božilović

 • 499 DIN