Biohemija - Miholjčić Kavarić
Biohemija - Miholjčić Kavarić

Knjiga je u dosta dobrom stanju; Jako malo podvlačena na svega p...

 • 999 DIN
Biohemija - Milan Miholjčić
Biohemija - Milan Miholjčić

I izdanje; Knjiga je u pristojnom stanju; Sarajevo 1988. godine...

 • 999 DIN
Histološki praktikum - Radujković-Kuburović
Histološki praktikum - Radujković-Kuburović

Izdanje: Akademska misao; Stanje: 4/5.

 • 999 DIN
Ruski za medicinare stomatologe veterinare farmaceute
Ruski za medicinare stomatologe veterinare farmaceute

Autor: Vera Grubetić, Ljubica Nestorov; Knjiga je u pristojnom s...

 • 799 DIN
Histološki praktikum - Radujković-Kuburović
Histološki praktikum - Radujković-Kuburović

Izdanje: Akademska misao; Pristojno stanje; Za studente Stomato...

 • 999 DIN
Biohemijski praktikum sa teorijskim pregledom - Anđić
Biohemijski praktikum sa teorijskim pregledom - Anđić

Knjiga je u dosta dobrom stanju; Izdanje: Nauka

 • 499 DIN
Urologija za lekare opšte medicine Marković Milinković
Urologija za lekare opšte medicine Marković Milinković

Knjiga je u super stanju; Izdanje: Savremena administracija Beog...

 • 1.199 DIN
Biokemija - Peter Karlson
Biokemija - Peter Karlson

Za studente hemije i medicine; Knjiga je korišćena, podvlačena j...

 • 899 DIN
Histološki atlas - Japundžić Lačković
Histološki atlas - Japundžić Lačković

Knjiga je u dosta dobrom stanju; Izdanje: Dečje novine.

 • 1.499 DIN
Živeti uspravno posle povrede kičmene moždine - Babović
Živeti uspravno posle povrede kičmene moždine - Babović

Knjiga je u dosta dobrom stanju.

 • 899 DIN
Problemi u pedijatriji 2002 - Dragan Zdravković
Problemi u pedijatriji 2002 - Dragan Zdravković

Knjiga je u super stnaju; Ima posvetu na prvoj strani.

 • 899 DIN
Dermatovenerologija - Konstantinović Martinović
Dermatovenerologija - Konstantinović Martinović

Za studente medicine; Knjiga je u dosta dobrom stanju;

 • 1.199 DIN
Destruktivne osteoartropatije Hipertrofijske osteoartro
Destruktivne osteoartropatije Hipertrofijske osteoartro

Institut za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatičkih i sr...

 • 999 DIN
Povrede centralnog i perifernog nervnog sistema
Povrede centralnog i perifernog nervnog sistema

Izdanje: Medicinska knjiga Beograd - Zagreb; Knjiga je u dosta d...

 • 799 DIN
Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije - Conić
Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije - Conić

Knjiga je korišćena, podvlačena je, ali je dosta očuvana; Izdanj...

 • 999 DIN
Anatomija čoveka osteologija - Mijač Blagotić Đorđević
Anatomija čoveka osteologija - Mijač Blagotić Đorđević

Knjiga je korišćena, podvlačena je; Izdanje: Savremena administr...

 • 599 DIN
Praktikum iz biohemije - Todorović Stojanović
Praktikum iz biohemije - Todorović Stojanović

Za studente Stomatologije; Praktikum je podvlačen.

 • 499 DIN
Gestacijske trofoblastne bolesti - Petronijević Kesić
Gestacijske trofoblastne bolesti - Petronijević Kesić

Izdanje: Savremena administracija Knjiga je u super stanju.

 • 1.200 DIN