Osnovi makroekonomije - dr Miomir Jakšić
Osnovi makroekonomije - dr Miomir Jakšić

Stanje: Super, knjiga nije korišćena; Ekonomski fakultet Beograd...

 • 699 DIN
Osnovi elektrotehnike - dr Jovan Surutka
Osnovi elektrotehnike - dr Jovan Surutka

Naučna knjiga, Beograd; Knjiga je u dosta dobrom stanju, nije p...

 • 999 DIN
Ekonomija - Jovo Jednak Čedo Nojković
Ekonomija - Jovo Jednak Čedo Nojković

Stanje: Jako dobro; Beogradska poslovna škola.

 • 499 DIN
Inspirativni menadžer - Džudit Liri-Džojs
Inspirativni menadžer - Džudit Liri-Džojs

Stanje: Dosta dobro, podvlačena je na par mesta, što se i vidi sa...

 • 599 DIN
Delphi - Miroslav Ilić
Delphi - Miroslav Ilić

Programski jezik Delphi, prvi koraci; Stanje se vidi sa slika.

 • 499 DIN
Mašinski elementi I sveska - Slobodan Veriga
Mašinski elementi I sveska - Slobodan Veriga

Stanje: Dosta dobro; Mašinski fakultet Beograd.

 • 599 DIN
Ekonomika preduzeća - dr Dragana M. Pokrajčić
Ekonomika preduzeća - dr Dragana M. Pokrajčić

Stanje se vidi sa slika; Ekonomski fakultet Beograd.

 • 499 DIN
Engleski kroz razgovor - Danka Janjić-Đokić
Engleski kroz razgovor - Danka Janjić-Đokić

Stanje: 3/5; Kolarčev narodni univerzitet.

 • 399 DIN
Zbirka zadataka iz matematike - Ivović Azdejković
Zbirka zadataka iz matematike - Ivović Azdejković

Knjiga je korišćena, sa vidljivim znacima korišćenja; Ekonomski...

 • 499 DIN
Otpornost materijala - dr inž Vlatko Brčić
Otpornost materijala - dr inž Vlatko Brčić

Izdanje: Građevinska knjiga; Stanje: Dosta dobro.

 • 999 DIN
Elementi više matematike 2 Ušćumlić Trifunović Miličić
Elementi više matematike 2 Ušćumlić Trifunović Miličić

Stanje: Solidno; Izdanje: Naučna knjiga, Beograd.

 • 800 DIN
Osnovi marketinga - Milisavljević Maričić Gligorijević
Osnovi marketinga - Milisavljević Maričić Gligorijević

Stanje: Dosta dobro, svega desetak strana je podvlačena, jedna od...

 • 1.299 DIN
Fizičko vaspitanje - Marinković Petrović
Fizičko vaspitanje - Marinković Petrović

Stanje: 3/5, jer je na par mesta popunjena, i na jednoj strani iž...

 • 599 DIN
Komandna odgovornost u međunarodnom krivičnom pravu
Komandna odgovornost u međunarodnom krivičnom pravu

Autor: Aleksandar Ignjatović; Vojno izdavački zavod, Stanje: 4/...

 • 699 DIN
Praktikum opšte hemije I deo - Bogunović Poleti Stević
Praktikum opšte hemije I deo - Bogunović Poleti Stević

Knjiga je korišćena, popunjavana je; TMF Beograd, 2002. godine.

 • 399 DIN
Neorganska hemija - dr Ilija Rikovski
Neorganska hemija - dr Ilija Rikovski

Knjiga je u lošijem stanju, po korici i prvoj strani kao da je ne...

 • 599 DIN
Praktikum opšte hemije I deo - Bogunović Poleti Popović
Praktikum opšte hemije I deo - Bogunović Poleti Popović

Popunjavano je, knjiga je dosta dobro očuvana; TMF.

 • 499 DIN
Praktikum opšte hemije priručnik - TMF
Praktikum opšte hemije priručnik - TMF

Stanje: Super.

 • 219 DIN